Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT và NHỮNG CON SỐ

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT và NHỮNG CON SỐ I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CHỦ TRƯƠNG @Tháng 2 năm 1950, Hồ Chí Minh đến Moscow (Nga) gặp Stalin. @Tháng 4 n...

CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT và NHỮNG CON SỐ

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH CHỦ TRƯƠNG

@Tháng 2 năm 1950, Hồ Chí Minh đến Moscow (Nga) gặp Stalin.

@Tháng 4 năm 1950, Hồ Chí Minh về Việt Nam, Võ Nguyên Giáp kể lại:

“Buổi tối, khi xung quanh đã yên tĩnh, Bác ngồi trầm ngâm rồi nói với chúng tôi: Liên Xô phê bình ta chậm làm cách mạng thổ địa. Đồng chí Xtalin trỏ vào hai chiếc ghế rồi hỏi mình: “Ghế này là ghế của nông dân, ghế này là ghế của địa chủ, người cách mạng Việt Nam ngồi ghế nào?”. Tới đây, chúng ta phải làm cách mạng ruộng đất. Trung Quốc hứa sẽ giúp ta kinh nghiệm về phát động quân chúng tiến hành cải cách ruộng đất.” [1]

@Tháng 10 năm 1952, Hồ Chí Minh tiếp tục bí mật đến Moscow. Ngày 17-10-1952, Hồ Chí Minh viết thư gửi I.V. Stalin. Nội dung bức thư cho thấy Hồ Chí Minh chưa có cuộc gặp riêng với I.V. Stalin: "Tôi vẫn đợi ý kiến của đồng chí để có thể đến gặp, ôm hôn và chuyển tới đồng chí bản báo cáo về tình hình Việt Nam"[2]. Hồ Chí Minh đề nghị: "Trong cuộc gặp, khi tôi báo cáo tốt hơn cả nếu có mặt của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ"[3].

@Ngày 31/10 năm 1952, Hồ Chí Minh tiếp tục gửi một bức thư nữa cho Stalin:

“Đồng chí Stalin thân mến:

Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Thiếu Kỳ, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.

Hồ Chí Minh, 31/10/1952” [4]

II. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ

Ngày 4 tháng 12 năm 1953, Hồ Chí Minh ký ban hành Luật cải cách ruộng đất. [5]

Từ cuối 1952 đến năm 1956 đã có 8 đợt phát động quần chúng giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất. Kết quả của các chiến dịch này là: Trong 3.314 xã, có 10 triệu dân, đã tịch thu hơn 70 vạn héc ta, bằng 44,6% ruộng đất trong vùng, chia cho gần 4 triệu nông dân [6]

Trong 3.563 xã đã qua 8 đợt phát động quần chúng và tiến hành 5 đợt cải cách ruộng đất, số người bị quy oan chiếm tỷ lệ rất cao. Việc định mức địa chủ chiếm 5,68% dân số địa phương là cao quá mức thực tế.[7]

Qua 8 đợt giảm tô và cải cách ruộng đất, đã chỉnh đốn 2.876 chi bộ trên tổng số 3.777 chi bộ, như vậy là 3/4 chi bộ đã trải qua chỉnh đốn, gồm 15 vạn đảng viên trên tổng số 17,8 vạn đảng viên (chiếm 84,2% số đảng viên dự chỉnh đốn). Theo thống kê chưa kiểm tra lại, tổng số đảng viên bị xử trí là 84.000 người (chiếm 47,1% tổng số đảng viên) [8]

SỐ NGƯỜI BỊ XỬ OAN [9]

Về thành phần của con số 172.008 nạn nhân này, thống kê ghi như sau :

*Địa chủ cường hào gian ác: 26.453 người, trong đó 20.493 người bị oan (77,4%).

*Địa chủ thường : 82.777 người, trong đó 51.480 người bị oan (62%).

*Địa chủ kháng chiến : 586 người, trong đó 290 bị oan (49%).

*Phú nông : 62.192 người, trong đó 51.003 người bị oan (82%).

=> Tổng cộng : 172.008 nạn nhân, trong đó 123.266 người bị oan (71,66%)

III. THỪA NHẬN SAI LẦM

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trước nhân dân: “Sai lầm của Đảng và của chúng ta khác với sai lầm của những bọn khác. Đảng thấy sai thì quyết tâm sửa chữa. Thời đế quốc, tư bản có bao giờ nó nói có sai lầm, xin sửa chữa đâu.Đảng là người, nên có sai lầm, nhưng vì có chủ nghĩa Mác - Lênin, có mục đích phục vụ nhân dân, có phê bình và tự phê bình, cho nên kiên quyết sửa chữa” [10]

Mạc Hiếu Không có nhận xét nào

Nội Bật