Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

PHỦ ĐỊNH MARX - LENIN

PHỦ ĐỊNH MARX - LENIN Dường như và có vẻ là ông Tổng bí thư đảng cộng sản đang tự diễn biến và tự chuyển hoá. Vì rõ ràng là chủ nghĩa Marx L...

PHỦ ĐỊNH MARX - LENIN

Dường như và có vẻ là ông Tổng bí thư đảng cộng sản đang tự diễn biến và tự chuyển hoá. Vì rõ ràng là chủ nghĩa Marx Lenin đã đặt xuất phát điểm xuyên suốt của mình là vật chất quyết định ý thức và các ý niệm thuộc về tinh thần, trong đó có danh dự hoặc những mưu cầu tâm tưởng.Như vậy, nếu coi vật chất chỉ là phù du và trở nên là thứ yếu trong cuộc sống đối với con người, thì chẳng phải nó đã trực tiếp phủ định nền tảng chủ nghĩa Marx Lenin một cách quá rõ ràng rồi hay sao?

Tuy rằng vậy, nhận định đó mới lại thực phù hợp với cái nội tại tự nhiên của nó. Chính Hegel cũng đã nói rằng, cái vật chất tồn tại trong thế giới khách quan chỉ là một thứ mô phỏng và mang bản chất của một cái ý niệm đã có trước khi nó tồn tại, và do đó, nó chỉ đơn giản là phản ánh lại cái mà đối tượng đã được gắn ý nghĩa vào cho nó chứ không có gì khác.

Và vì vậy mà cuộc sống tinh thần của con người mới là thứ đem lại cho con người giá trị chứ không phải vật chất, thứ chỉ là phản ánh ý niệm và có thể hoàn toàn tách ra khỏi nhận thức đối với quá trình suy tưởng thuần tuý của con người.

Cũng như Plato đã nói, thể xác chỉ là nấm mộ của linh hồn. Về một ý nghĩa triết học, nó nhấn mạnh đến các giá trị thuộc về tinh thần được kết hội vào trong thể xác con người mới là cái quyết định và thể xác chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn, thứ mà quyết định đến phẩm hạnh và chất lượng đời sống tinh thần của một con người.

Vật chất chỉ là đối tượng tương tác của nhận thức, và nó sẽ phản ánh có tính phù hợp với từng hoàn cảnh cũng như từng khả năng nhận thức của con người. Và do đó, chỉ những con người có trí tuệ đủ mức “độ” thì mới có thể thay đổi hoặc cải biến được cái vật chất đang tồn tại khách quan để nó trở nên tương thích với cái ý niệm cao hơn.

Ông ổTng bí thư đảng cộng sản, tổ chức trung thành và tôn sùng vật chất như một lẽ sống hay tôn giáo của mình, nay lại trở nên lung lạc tư tưởng và quan niệm để trở mình trong cơn đau khốn cùng của triết học duy vật. Hoàn toàn hoan nghênh những suy lý này của ông.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật