Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

CÁC GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA MỘT QUỐC GIA DÂN TỘC.

CÁC GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA MỘT QUỐC GIA DÂN TỘC. Lịch sử là một hành trình dài hàng ngàn , hàng vạn năm. Một triều đại, một chế độ có khi trả...

CÁC GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA MỘT QUỐC GIA DÂN TỘC.

Lịch sử là một hành trình dài hàng ngàn , hàng vạn năm. Một triều đại, một chế độ có khi trải qua cả trăm năm nhưng chỉ là một thoáng qua của lịch sử. Bởi vậy do sự tuyên truyền, người dân đôi khi bị các chế độ cầm quyền đảo lộn các giá trị đích thực. Điều này khiến họ đôi lúc nhận giặc làm cha, tôn sùng ngoại bang hoặc bị sự tiếm danh làm cho mê muội.

Để định danh lại các giá trị đích thực của một quốc gia dân tộc cần phải căn cứ trên những lý luận chính trị vững chắc, có sức thuyết phục cao. Đó là vấn đề lý trí, không phải là vấn đề cảm tính.

1/ CHÍNH NGHĨA : Đó là đạo lý công bằng. Tuy nhiên trong chiến tranh ai cũng muốn giành lấy chính nghĩa về mình và cho phía bên kia là phi nghĩa.Vậy đâu là đúng?
Bên nào chính nghĩa là bên đó đem lại no ấm , hạnh phúc cho đại đa số nhân dân chứ không phải cho một nhóm người. Chế độ cộng sản thường tuyên truyền là chúng có chính nghĩa nhưng thực tế đất nước hôm nay đã phản lại điều đó. Nhưng những điều xảy ra tại Hàn Quốc, Nhật ...đã cho thấy phía VNCH mới có chính nghĩa vì tất cả luật pháp, đạo lý đều căn cứ trên những nguyên tắc khoa học, lý tính và rất công bằng.

2/ NHÂN DÂN : Tất cả những gì do dân bầu bằng lá phiếu trong một cuộc bầu cử khách quan mới có thể nhân danh nhân dân.

3/DÂN CHỦ : Khi và chỉ khi có đối lập hợp pháp, đa nguyên về tư tưởng, đa đảng , tam quyền phân lập và tôn trọng quyền con người trong đó có quyền bầu cử lúc đó mới có dân chủ đích thực.

4/ PHÁP TRỊ : Đó là luật pháp do dân đặt ra và không ai ở trên luật.

5/QUYỀN CON NGƯỜI : Đó là những quyền phổ quát của nhân loại được xem như quyền tự nhiên mà một con người sinh ra phải có. Đó là quyền sống, tự do , mưu cầu hạnh phúc và quyền thay đổi một thể chế chính trị không còn phù hợp bằng bất bạo động.

6/CHIẾN THẮNG : Một thắng lợi chỉ được xem là của nhân dân khi và chỉ khi thắng lợi đó ở trong một cơ chế đa đảng, tam quyền phân lập và có đối lập hợp pháp. Nếu không có ba yếu tố này thắng lợi đó chỉ là thắng lợi của đảng độc tài đang cầm quyền chứ không phải của quốc gia dân tộc.

7/TỔ QUỐC : là đất nước do tổ tiên để lại, chỉ nơi sinh thành tổ tiên dân tộc ; sinh thành tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mỗi con người.Tổ quốc không mang ý thức hệ và không do một đảng phái chính trị hay một lãnh tụ nào sinh ra.

8/ QUỐC KỲ : là biểu tượng thiêng liêng của tổ quốc được chọn từ một quốc hội lập hiến do dân bầu đích thực hoặc do kế thừa từ truyền thống dân tộc. Quốc kỳ phải biểu trưng cho một đất nước có tính chính danh chứ không phải từ một đất nước được hình thành từ việc cướp chính quyền của một đảng chính trị độc tài.

Một đảng phái chính trị có thể cướp chính quyền để lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn lịch sử nhất định chứ không thể mãi mãi. Chúng có thể lợi dụng sự mơ hồ về chính trị của người dân để tiếm danh nhân dân, tiếm danh dân tộc và nhồi vào đầu thế hệ trẻ các ý thức hệ ngoại lai, tuy nhiên quá trình này chỉ mang tính lịch sử.

Đảng phái chính trị chỉ là nhất thời, tổ quốc, dân tộc mới là trường cửu. Sớm muộn chúng cũng phải trả lại cho dân tộc các giá trị đích thực. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật