Bài đăng phổ biến

Page Nav

HIDE

Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Pages

Weather Location

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

NÔ VĂN, ĐIẾM BÚT CHIÊU HỒN KÝ !

NÔ VĂN, ĐIẾM BÚT CHIÊU HỒN KÝ !    Tội tình sao cái thân bút điếm    Thương mấy hồi những phận văn nô       Thi đàn xùi xụt gió mưa Văn trườ...

NÔ VĂN, ĐIẾM BÚT CHIÊU HỒN KÝ !

   Tội tình sao cái thân bút điếm
   Thương mấy hồi những phận văn nô
      Thi đàn xùi xụt gió mưa
Văn trường lắm nỗi đong đưa thói đời.

   Nơi cơm áo bời bời phẩm giá
  Chốn gạo tiền ra rả văn phong
      Đã rằng ăn thật, nói không
Mặc cho quằn quại tổ tông, giống nòi!

   Kia rấm rắc tiếng loài sinh khuyển
   Đây uôm uôm cái miệng thi văn
     Núi trơ, sông cạn, đất cằn
Bút cong cày xới mà thành tư gia.

   Xoay chính chuyện nên tà đâu khó
   Tráo từ không thành có mới hay
      Mặc cho thẹn nghiệp, hổ thầy
Tay kia lần áo, tay này sờ bao.

   Nghề điếm bút quản cao hay thấp
   Nghiệp nô văn sá nhục hay vinh
      Ngoài kia lặn ngụp nhân tình
Trong này no đủ phần mình, phần ta

   Hổ một thời cơm cha áo mẹ
   Đau mấy phen chữ nghĩa công thầy
      Chuyện rằng viết mướn, khóc vay
Trời cao khó định, đất dày khôn phân!

   Xét nhân phong - lục lâm chửa thấu
   So tình người - thảo khấu còn thua
      Mặc cho tư cách thiếu thừa
Mặc cho Tổ đức có vừa gang tay?

  Hồn điếm bút lắt lay kẻ chợ
   Vía nô văn sấp ngửa công đường
      Khi quần tụ, lúc chia phương
Đã nay giá áo lại phường túi cơm!

   Nơi tranh thực tay bòn, tay hái
   Chốn lợi danh giả dại, giả khôn
      Đợi cơn gió nổi sóng cồn
Bút cào chiến sự, miệng dồn oan khiên.

   Nơi thế thái đảo điên giả thật
   Chốn nhân tình lẩn khuất ngay gian
      Nô văn, điếm bút hợp đoàn
Nơi thì nát sự, nơi tan nghiệp đồ!

   Vận nước non mơ mơ, tỉnh tỉnh
   Giá tư gia tính tính, toan toan
     Than ôi! Bách Việt giang san
Nghìn năm văn hiến còn mang hoạ hiềm.

                    **************

   Đàn mông dương tại tiền thí thực
   Tiện nhân gian tác phúc lưu ân
      Nô văn, điếm bút tụ quần
Ba hồn bảy vía dự phần tựu trai!

   Kẻo mai mốt tuyền đài thụ chướng
   Bõ hôm rày văn mướn lời vay
      Chín tầng Thập điện đoạ thây
Bởi nơi dương thế tai dây vạ chùm!

   Luật nhân quả vẫn luôn tác báo
   Đạo đất trời oan giáo tội gieo 
     Hơn thua đâu tại giầu nghèo
Vô nhân, thất đức, hoạ chiêu, phúc tàn!

N.C.V.No comments

Nội Bật